1. Numer i adres PPE (Punkt Poboru Energii jest to miejsce: adres/punkt w sieci, w jakim dokonywany jest pomiar zużytej energii elektrycznej. Jeżeli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno urządzenie pomiarowe, wówczas są one odrębnymi punktami poboru energii).
  2. Moc umowna (Moc zamówiona wynikająca z zawartej umowy kompleksowej lub dystrybucyjnej)
  3. Wielkość zabezpieczenia przed-licznikowego (Wartość natężenia prądu, powyżej której zadziała zabezpieczenie i nastąpi przerwanie dopływu energii
  4. Grupa taryfowa (określa, według jakich cen i stawek rozliczana jest energia elektryczna. Wybór grupy taryfowej uzależniony jest od sposobu użytkowania energii elektrycznej (gospodarstwo domowe/firma)
  5. Numer licznika
  6. Zużycie (ilość energii, która została pobrana w okresie rozliczeniowym, stanowi różnicę pomiędzy wskazaniem obecnym a poprzednim)
  7. Cena jednostkowa energii elektrycznej, zgodna z cennikiem sprzedawcy
  8. Energia czynna

- Całodobowa/strefowa – określa ilość pobranej energii elektrycznej w danej porze doby (strefie) stosowanej w rozliczeniach (strefa: dzienna, nocna, szczytowa, pozaszczytowa) lub bez podziału na strefy czasowe (całodobowa).

  1. Opłaty za dystrybucję energii elektrycznej.

 

 

Źródło: http://www.energa-operator.pl/uslugi/oplaty_i_faktury/jak_czytac_fakture.xml

Sprawdź porównanie energii elektrycznej z ENBAY.PL

 

Wolisz porozmawiać? Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy!

Obowiązek informacyjny
Twoja prośba została wysłana. Niebawem do Ciebie oddzwonimy