1. Sprzedawca - Wszystkie państwowe spółki po 1 lipca 2007 wyodrębniły firmy zajmujące się dystrybucją, oraz sprzedażą. Sprzedawca rozlicza dwie pozycje: energie czynną i opłatę handlową. Powyższa pozycja ma tylko w tabelce OBRÓT (zamiennik do „sprzedaż”) energię czynną, co oznacza, że opłata handlowa wynosi 0 złotych. W tym przypadku, sprzedawcą jest oddział PGE z Warszawy.

2. Konto bankowe - Numer indywidualnego rachunku, na który możemy robić przelewy.

3. Nabywca – Dane osoby/firmy, na którą są wysyłane faktury.

4. Grupa taryfowa – określa, do jakiej grupy zalicza się odbiorca. W Polsce rynek energii elektrycznej ma grupy: A, B, C i G (ta ostatnia dla odbiorców indywidualnych). Szczegółowo spraw grup taryfowych zostanie omówiona w innym poście.

5. Energia czynna – jest to zużycie podane przez OSD do sprzedawcy.  Opłata naliczana przez sprzedawcę energii. Cena pobranej energii, wyrażona w złotych za jedną kilowatogodzinę. Pokazuje, ile konkretnie zużyliśmy prądu.

6. Opłata przesyłowa stała - Jeden ze składników opłat za dystrybucję energii. Jest to koszt eksploatacji i rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Obliczany jest na jednostkę mocy umownej, a w przypadku gospodarstw domowych w odniesieniu do układu pomiarowo -rozliczeniowego (jest niższy dla układu jednofazowego i wyższy dla ukłądu trójfazowego, tzw. siły). Pobierany jako opłata miesięczna, np. 1,25 zł/miesiąc.

7. Opłata przesyłowa zmienna całodobowa - Zawiera uzasadnione koszty zakupu energii przez dystrybutora koniecznej do pokrycia różnic bilansowych (m.in. strat w sieci) oraz kosztów związanych z transportem energii sieciami innych poziomów napięć i sieciami należącymi do innych operatorów (dystrybutorów i operatora systemu przesyłowego) oraz przedsiębiorstw energetycznych. Obliczany jest na jednostkę energii elektrycznej pobiera.

8. Opłata przejściowa - Od dnia 1 kwietnia 2008 r. wprowadzono w rozliczeniach stawki opłaty przejściowej. Stanowi ona”wynagrodzenie za usługę udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego”.

9. Opłata abonamentowa - Jest to opłata pobierana przez dystrybutora za obsługę związaną z odczytywaniem wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych (liczników) i ich kontrolą. Często wysokość opłaty abonamentowej uzależniona jest od cyklu rozliczeniowego, im częściej dokonywany jest odczyt licznika, tym wyższa opłata abonamentowa. Opłata abonamentowa pobierana jest w pełnej wysokości za każdy miesiąc niezależnie od tego, w którym dniu miesiąca nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy.

10. Upoważniony do wystawienia faktury – Imię i nazwisko osoby, która wystawiła fakturę.

11. Adres Biura Obsługi Klienta – Tu należy się zgłosić w razie problemów. 

13.  Numer faktury VAT – Ważne dla odliczających VAT oraz księgowych.

15. To dwie ważne daty, określające, za jaki okres jest dana faktura.

16. Lokalizacja licznika – Numer licznika.

17. Adres PPE (Punktu Poboru Energii) – gdzie dostarczana jest energia elektryczna.

18. Mnożna – Ilość PPE.

19. Zabezpieczenie – Informacja od Dystrybutora.

20. Moc umowna – Pomocna przy informacji, do jakiej grupy taryfowej nas zaliczyć.

21. Pobrana energia – Ilość energii, którą zużyliśmy, zgodna z energią czynną.

22. Podatek VAT – 23 % stawka VAT-u obowiązuje przy rachunkach za energię.

 

Źródło: https://www.mpolska24.pl/post/6267/jak-czytac-faktury-za-prad

Porównywarka prądu ENBAY.PL

Wolisz porozmawiać? Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy!

Obowiązek informacyjny
Twoja prośba została wysłana. Niebawem do Ciebie oddzwonimy