MNIEJ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – PRZEJRZYJ SWOJE FAKTURY

Jeżeli na twoim rachunku istnieje opłata za energię bierną, wiedz że nie musisz za nią płacić. Odbiorcy energii elektrycznej rozliczają się z Zakładem Energetycznym z ilości pobranej energii na podstawie wskazań zainstalowanych liczników energii czynnej i biernej. W umowie z zakładem energetycznym podawana jest wartość tangensa kąta przesunięcia fazowego – tgϕ , która zawiera się w przedziale 0,2-0,4.

Utrzymanie zadanego tangensa pozwala na zmniejszenie opłat za energię elektryczną, natomiast jej przekroczenie pociąga za sobą poniesienie dodatkowych opłat za energię bierną.

Wielkość tych opłat jest zależna od posiadanych odbiorników oraz od sprawności układu kompensacji.

Kompensacja mocy biernej przynosi następujące korzyści:

  • eliminuje opłaty za energię bierną oraz zmniejsza o 2-5% opłaty za energię czynną,
  • poprawia jakość energii elektrycznej,
  • powoduje wzrost jakości funkcjonowania układów elektroenergetycznych.

Nie zastosowanie systemu kompensacji mocy biernej poduje wzrost opłat z tytułu niedotrzymania zadanego przez Zakład Energetyczny tgϕ. Dlatego też, nakłady poniesione na zakup układu do kompensacji mocy biernej , zwracają się w okresie od 3 do 12 miesięcy, po przez zmniejszenie opłat za energię elektryczną.

W celu wyeliminowania opłat za energię bierną stosuje się baterie kondensatorów.

Potrzebną moc baterii, dla poszczególnych zakładów, wyznaczyć można na podstawie wzoru podanego na odwrocie lub kontaktując się z doradcą Enbay.pl, który pomoże przeanalizować rachunki otrzymywane z Zakładu Energetycznego i dobierze optymalne rozwiązanie.

Korzystając z poniższego wzoru i rachunku za energię elektryczną, którą otrzymujesz z Zakładu Energetycznego oszacuj jakiej baterii potrzebujesz:

Gdzie:

QC - moc baterii [kVar], tgZ – tg pobrany,

tg1 – tg umowny,

Pu (Pmax) – moc umowna (moc pobrana) [kW].

Powyższe trzy parametry, niezbędne do podstawienia pod wzór znajdziesz na swoim rachunku za energię elektryczną !!

 

Zamów kontakt z Doradcą i zamów wycenę dla siebie!

Wolisz porozmawiać? Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy!

Obowiązek informacyjny
Twoja prośba została wysłana. Niebawem do Ciebie oddzwonimy